KATEGORİLER

JÜRİ ÖDÜLLERİ

Tüm başvurularda maksimum 2 dakika uzunluğunda case video yer alması gereklidir.

Sosyal medyayı merkez alan kampanyaların yarıştığı bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen kampanyalar katılabilir. Katılacak kampanyaların temel odak noktasının sosyal medya kanalları olması ve ana stratejinin sosyal medya üzerine kurgulanmış olması gerekmektedir.

Kampanya dahilinde mikrositeler, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve konvansiyonel mecra kullanımları, sosyal medya kampanyasının destekleyici unsuru olarak yer alabilirler.

Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi, markaların sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarılarını değerlendirir.

Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekmektedir.

Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen tüm projeler katılabilir.

Kampanyaların Türkiye’deki resmi bayramlar, anneler günü gibi günler, tüm Türkiye tarafından takip edilen organizasyonlar gibi özel günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekmektedir. Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olması gerekmektedir. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir.

Marka, ürün, hizmet veya özel günler kapsamında hazırlanan kampanyalarda sosyal medyayı en etkin ve yaratıcı şekilde kullanan mikrositelerin değerlendirildiği kategoridir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin kısa veya sınırlı bir dönem için, bir kampanya dahilinde hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Kampanyalardan bağımsız, uzun dönemli kullanılacak veya bir kuruma ait web siteleri bu kategoriye katılamaz. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Markalar tarafından kurumsal iletişim ve/veya pazarlama iletişimi amacıyla oluşturulan veya kurumun yer aldığı sektörle ilgili belirli bir tema üzerine kurgulanan bloglar bu kategoriye katılabilir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin blog formatında olmaları ve kurumun ana sitesi olmamaları gerekmektedir. Kurum sitesi altında yer alan blog başlıkları bu kategoriye katılabilir. Katılan kurumsal blogların 1 Nisan 2017 – 1 Mart 2018 dönemindeki güncel çalışmaları değerlendirilecektir.

Markalar tarafından sosyal medyada fikir önderi, uzman veya yüksek etki sahibi kullanıcılarla beraber gerçekleştirilen, marka mesajının hedef kitleye etkili şekilde ulaştırıldığı çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.

Veriyi yaratıcı ve etkili şekilde kullanarak marka başarısını arttırmayı hedeflemiş olan, veri temelli tüm sosyal medya kampanyaları bu kategoride yer alabilir.

Sosyal medyada veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izlenen ve paylaşılan, temel yayılım stratejisi viral pazarlama olan tüm video içerikler bu kategoride yer alabilir.

Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir, ancak kampanyanın ana etkisinin viral olması gereklidir.

Sosyal medyayı kullanarak müşteri ilişkilerini yöneten markaların değerlendirildiği bu kategoride, sosyal ağların sunduğu çift yönlü iletişim olanaklarını değerlendiren markaların yıl boyunca uyguladıkları Sosyal CRM stratejileri incelenir.

Sosyal medyayı müşteri ilişkileri kanalı olarak stratejik biçimde kullanan tüm markalar, sosyal CRM stratejileri ile bu kategoriye katılabilirler.

Sosyal medyada hayran topluluğunu en iyi yöneten, takipçi kitlesi ile güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten tüm marka iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilir.

Hem sosyal medyada, hem de offline kanallarda bütünleşik yürütülen tüm çalışmalar bu kategoride yer alabilir.

İnteraktif etkinlikler, sosyal medyanın outdoor kullanımı gibi dijital ve dijital olmayan faaliyetleri birleştiren projeler bu kategoride değerlendirilir.

Doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir.

Proje/kampanya ticari bir kuruluş veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.

Markalar tarafından mobil cihazlarda gösterilmek üzere hazırlanan, mobil cihazların özelliklerini kullanan ve mobil kullanıma odaklanan tüm çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.

Bu kategoriye katılacak çalışmaların ana odağının mobil olması gereklidir. Çalışmalar online ve offline diğer mecralarda da yer almış olabilir.

Mobil cihazlar için hazırlanmış uygulamaların yarıştığı bu kategoriye iOS, Android ve/veya Microsoft Mobile işletim sistemleri için native, hibrid veya web temelli hazırlanmış tüm mobil uygulamalar katılabilir.

Bu kategoride yer alacak uygulamaların 1 Nisan 2017 – 1 Mart 2018 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir.

Kurumların web sitelerini değerlendiren bu kategoriye kurum, marka, ürün ve/veya hizmetler için hazırlanan tüm kurumsal web siteleri katılabilir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin kurumun ana web sitesi olması gerekmektedir. Katılan web sitelerinin 1 Nisan 2017 – 1 Mart 2018 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir.

Marka, kurum ve/veya ürünlerle ilgili yapılan, markanın dijital iletişimine odaklanan tüm dijital halkla ilişkiler projeleri bu kategoriye katılabilir.

Kategoriye katılan projelerin odak noktası web sitesi veya mikrosite, sosyal medya, mobil uygulama, e-posta gibi dijital mecralar olmalıdır. Projeler konvansiyonel mecralardaki çalışmalarla desteklenmiş olabilir.

Web, sosyal medya ve mobilde gerçekleştirilen rich media kampanyalarını değerlendiren bu kategoriye hareket, banner, video, ses, animasyon, floating veya diğer rich media unsurlarını içeren tüm çalışmalar katılabilir.

Bu kategoriye katılacak rich media kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir.

Arama motorlarında gerçekleştirilen kampanyaları değerlendiren bu kategoriye arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması veya arama motorlarının yaratıcı kullanımına odaklanan tüm kampanyalar katılabilir.

Bu kategoriye katılacak arama motoru kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir.

Bu kategoride sosyal medya reklamcılığının en başarılı ve/veya yaratıcı örnekleri değerlendirilir.

Kategoriye katılacak projeler sosyal medya dışında da medya kullanımı yapmış olabilir. Burada ön koşul, yapılan satın almanın sosyal medya odaklı olmasıdır.

Sosyal medyada veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izlenen tüm video reklamlar bu kategoride yer alabilir.

Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir.

Sosyal medya kanallarında paylaşılmak üzere özel olarak üretilen her türlü ileti, video, metin, animasyon, banner ve diğer içerik bu kategoride yer alabilir.

Kategoriye yapılacak başvurular, işin yaratıcılığı ve sağladığı etki üzerinden değerlendirilecektir.

Yakın dönemde geliştirilen yeni teknolojileri yaratıcı ve/veya yenilikçi şekilden kullanan tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir.

Markaların projeleri için hazırlanmış Case Video’ların yarıştığı bu kategoriye, herhangi bir Social Media Awards Turkey kategorisine uygun tüm kampanyalarınızın Case Video’ları ile başvurabilirsiniz.

Case Video’nun ait olduğu kampanyanın yarışmaya başvurması zorunlu değildir.

SOCIALBRANDS
VERİ ANALİTİĞİ ÖDÜLLERİ

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirir.

* SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri başvuru gerektirmez. Kazanan markalar ödül töreninde açıklanacaktır.

Alışveriş

Ev ve Yaşam

Eğitim

Eğlence ve Yaşam

Enerji

Finans

Giyim

Hızlı Tüketim

Kültür ve Sanat

Kurumsal

Otomotiv

Servis ve Platformlar

Sağlık

Seyahat

Teknoloji

Hizmetler

Yapı